Home » Obywatel » Patriotyzm » Szkoła gen. Fieldorfa w Bobrowicach

Dodano: 2010-11-27

Szkoła gen. Fieldorfa w Bobrowicach

Mniej więcej w połowie drogi prowadzącej z Koszalina do Słupska znajduje się historyczne miasto Sławno. Ostatnią miejscowością przed Sławnem, będącą już dzisiaj przedmieściem uroczego miasteczka, są Bobrowiczki. Wcześniej, nieco w lewo od drogi znajduje sie miejcowość Bobrowice. To właśnie tutaj, a nie w wielkim mieście lub metropolii, miejscowe społeczeństwo postanowiło uczcić wielkiegoi polskiego bohatera nadając imię miejscowej szkole podstawowej. Uroczystość odbyła się 13 października 2005 roku.

Bobrowice, 13 października 2005 roku. Poczet sztandarowy. Od tej chwili szkola nosi imię wielkiego Polaka i bohatera: Gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”.

Nieduży budynek szkoły z czerwonej cegły, tablica z nową nazwą patronalną, jeszcze zasłonięta biało-czerwoną szarfą. Portret generała Augusta Fieldorfa w honorowej asyście członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Na ścianie szkoły duży napis - myśl Marszałka Józefa Piłsudskiego: „Tylko ten człowiek wart nazwy człowieka, który ma pewne przekonania i potrafi je bez względu na skutki wyznawać czynem”. Kombatanci, przedstawiciele władz, duchowieństwo. Gościem honorowym jest Ewa Kobylińska, spokrewniona przez męża Krzysztofa z rodziną Fieldorfów (żona generała nosiła rodowe nazwisko Kobylińska). Rozpoczyna się uroczystość nadania szkole imienia wielkiego Patrona.

Ewa Kobylińska z Koszalina (tuż nad sztandarem), spokrewniona przez męża Krzysztofa, z rodziną Fieldorfów. Obok, Bożena Krystjańczuk, dyrektorka szkoły.

Tadeusz Wołyniec, przewodniczący koszalińskiego oddziału Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym przekazał wówczas na ręce Dyrekcji Szkoły wystawę planszową ukazującą życie i bohaterstwo gen. Augusta Fieldorfa oraz kopie filmów dokumentalnych zrealizowanych przez Alinę Czerniakowską z TVP: On wierzył w Polskę, W sprawie generała Fieldorfa Nila, Musieli zwyciężyć.

Click Click Click Click Click
Click Click Click Click Click

„Cieszymy się, że Wasza szkoła podobnie jak i nasze stowarzyszenie w swoim działaniu kieruje się drogą prawdy i odklamania najnowszej historii naszej Ojczyzny, realizując tym samym testament naszego wielkiego rodaka papieża Jana Pawła II który wypowiedział te oto słowa: Naród bez korzeni historii i upamiętnienia jej przestaje być narodem” - napisał w liście do dyrekcji szkoły Tadeusz Wołyniec.

Zdjęcia: Ewa Kobylińska


Szkoła Podstawowa im. Gen. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil” - 76-100 Bobrowice, gmina Sławno. Strona internetowa: www.szkolabobrowice.com
Pierwszy dzwonek zabrzmiał w szkole 12 listopada 1945 roku. Obecnie jest to szkoła podstawowa, sześcioklasowa, publiczna. Uczęszcza do niej około 100 uczniów z Bobrowic, Bobrowiczek, Smardzewa oraz Rzyszczewa. Dyrektorką szkoły jest Bożena Krystjańczuk, przewodniczącą Rady Rodziców Dorota Radzka, nauczycielem historii Andrzej Łuczkowski. Szkoła aktywnie uczestniczy w uroczystościach środowiskowych, konkursach i zawodach sportowych. Od 2004 roku jest organizatorem Gminnego Konkursu Matematycznego klas III - „Mały Matematyk”. Od 13 października 2005 roku szkoła nosi imię gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa ps. „Nil”.

(Dane dotyczą 2010 roku)


Podziel się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na naszym Forum. W dziale Państwo możesz podyskutować o zagadnieniach państwowych i międzynarodowych, Unii Europejskiej, relacjach polsko-niemieckich, stosunkach z innymi państwami. Dział Obywatelskość obejmuje takie zagadnienia jak: społeczeństwo obywatelskie, wolność słowa, patriotyzm, cywilizacja łacińska. Z kolei w dziale Jednomandatowe Okręgi Wyborcze możesz podyskutować o systemach wyborczych i wyborach do organów przedstawicielskich różnych szczebli.Koszalin7-info
Koszalin7-forum
Koszalinianie