Home » Wiara » Animo et Fide » Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

Dodano: 2010-06-06

Beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki

Ołtarz w barwach biało-czerwonych (rzeka czerwonych róż wypływająca z ołtarza jak ze źródła, biel - symbol światła i niewinności, czerwień - kolor ognia i krwi, a także miłości), przypięte godło Stolicy Apostolskiej z kluczami św. Piotra, napis ze słowami św. Pawła powtarzanymi często przez ks. Jerzego - „Zło dobrem zwyciężaj”, stu biskupów i kilka tysięcy księży, około 150 tys. wiernych przed ołtarzem na Placu Piłsudskiego i kilkanaście milionów przed telewizorami - tak rozpoczęła się beatyfikacja ks. Jerzego Popiełuszki.

Mszy Świętej przewodniczył wysłannik Benedykta XVI abp Angelo Amato (Włoch, salezjanin, prefekt watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, współautor deklaracji Dominus Iesus). W uroczystości uczestniczyła 90-letnia Marianna Popiełuszko, Matka Błogosławionego, którą przywitano długimi brawami. Do zgromadzonych przemówił z telebimu papież Benedykt XVI, który przebywa na Cyprze: „Jego ofiarna posługa i męczeństwo są szczególnym znakiem zwycięstwa dobra nad złem. Niech jego przykład i wstawiennictwo budzą gorliwość kapłanów i rozpalają miłość wiernych”.

„Dręczono Go lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak On nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty... Tak! Zgładzono Go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć” (Iz 53, 7-8).

Wielki dar dla wielkiego narodu - tak nazwał beatyfikację ks. Jerzego Popiełuszki, wysłannik Benedykta XVI abp Amato. „Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy Ksiądz Jerzy był może przestępcą, mordercą, a może terrorystą?” - pytał arcybiskup. I zaraz odpowiedział: „Ksiądz Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni i upokorzeni”.

Arcybiskup Amato głosił homilię, która okazała się piękną i wzniosłą katechezą, bogatą w odniesienia biblijne, przypominającą podstawowe prawdy chrześcijańskie oraz wartości, dla których oddał życie Męczennik. Ks. Jerzy jeszcze w łonie Matki został poświęcony Bogu, mógłby więc za św. Pawłem powiedzieć: „Oświadczam wam bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus” (Gal 1,11-12).

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami” (Mt 5,10-12).

Mówca podkreślił, że ks. Jerzy dysponował jedynie duchowymi środkami - prawdą, sprawiedliwością i miłością - i w ten sposób domagał się „wolności sumienia obywatela i kapłana”. Zacytował wypowiedź ks. Jerzego: „Chrześcijaninowi nie może wystarczyć jedynie potępienie zła, kłamstwa, nikczemności, przemocy, nienawiści, zniewolenia; on sam musi być autentycznym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości”. Chrześcijanin - mówił arcybiskup - „przeżywa jako błogoslawieństwo ubóstwo, smutek, niesienie pokoju oraz prześladowania”. Przytoczył slowa ostatniego kazania ks. Jerzego, wypowiedziane w Bydgoszczy w dniu jego uprowadzenia: „Módlmy się, byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy”.

„Zło, niosące ze sobą przemoc, jest znakiem słabości i bezużyteczności. Natomiast dobro zwycięża i rozszerza się siłą swojej słodyczy, współczucia i miłości” - powiedział abp Amato.

„Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16).

Chrześcijanie są solą ziemi i światłem świata. „Ustroje polityczne przemijają tak jak letnie burze, pozostawiając jedynie zniszczenia, podczas gdy Kościół wraz ze swoimi synami pozostaje, aby wspomagać ludzkość darem nieograniczonej miłości” - powiedział na zakończenie homilii arcybiskup Amato.

Podczas Mszy beatyfikacyjnej modlono się również za sprawców zbrodni „aby zmarłym Bóg okazał swoje miłosierdzie a żyjącym dał łaskę nawrócenia”.Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click
Click Click Click Click

Grób błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki znajduje się przy kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu (poniżej), gdzie ksiądz Jerzy był kapłanem i odprawiał Msze św. za ojczyznę. Tutaj przybywają miliony wiernych. Przy kościele istnieje Muzeum Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie zgromadzono zdjęcia, dokumenty i wiele eksponatów po błogosławionym męczenniku. Największe wrażenie wywołują znajdujące się w specjalnej gablocie narzędzia zbrodni, którymi zadano smierć ks. Jerzemu, oraz ubiór jaki miał na sobie w chwili śmierci męczeńskiej.

Click Click Click Click
Click Click Click Click

Opracowanie: KW


Fotografie: Gianni oraz Marian Wronierski. Serdecznie dziękujemy!


Ks. Jerzy POPIEŁUSZKO - kapłan, błogosławiony Kościoła, męczennik, duszpasterz robotników. Urodzony 14 września w Okopach koło Suchowoli na Podlasiu, zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 (data oficjalna, niepewna). Jego rodzice, Marianna i Władysław, prowadzili gospodarstwo rolne.
Od 1961 roku uczęszczał do liceum w Suchowoli. Po maturze w 1965 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Warszawie. Na początku drugiego roku studiów został wcielony do wojska. W latach 1966-68 odbył zasadniczą służbę wojskową w specjalnej jednostce dla kleryków w Bartoszycach.
28 maja 1972 r. został kapłanem, przyjąwszy święcenia z rąk Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Na obrazku prymicyjnym zapisał znamienne słowa: „Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”. Pełnił posługę w parafiach: Św. Trójcy w Ząbkach i Matki Bożej Królowej Polski w Aninie oraz Dzieciątka Jezus na Żoliborzu, nastepnie pracował w Duszpasterstwie Akademickim Św. Anny. W 1978 mianowany duszpasterzem średniego personelu medycznego - z pielęgniarkami organizował w 1979 ochotniczą służbę medyczną w czasie I Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny.
20 maja 1980 trafił do parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie, w sierpniu 1980 angażował się w powstające Duszpasterstwo Ludzi Pracy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego organizuje liczne działania charytatywne. Wspomaga ludzi prześladowanych i skrzywdzonych. Uczestniczy w procesach tych, którzy byli aresztowani za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego, organizuje pielgrzymki, celebruje Msze Św. za Ojczyznę i wygłasza kazania patriotyczno-religijne (było ich razem 26), w których - przez pryzmat Ewangelii i nauki Kościoła - interpretuje moralny wymiar bolesnej współczesności.
Działalność Księdza Jerzego sprawia, że staje się On celem niewybrednych ataków władz. Mnożą się zdarzenia, mające służyć zastraszeniu powszechnie szanowanego kapłana, także poprzez powodowanie zagrożenia jego życia. Dwukrotnie włamano się do Jego mieszkania, nieustannie śledzono, niszczono samochód, nieznani sprawcy wrzucili do mieszkania ładunek wybuchowy. Dwukrotnie Ksiądz Popiełuszko uczestniczył w wypadkach samochodowych, które sprawiały wrażenie wcześniej przygotowanych. Od stycznia do czerwca 1984 roku był przesłuchiwany 13 razy. Raz aresztowany, uwolniony po interwencji Kościoła. Został oskarżony, ale uwolniony od kary na mocy amnestii z 1984. Porwany 19 października 1984 roku i zamordowany po torturach.

Na podstawie biogramu zamieszczonego na stronie internetowej parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie.


Podziel się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na naszym Forum.Koszalin7-info
Koszalin7-forum
Koszalinianie