Home » Pomorze » Historia Pomorza » Walka o Pomorze (Wstęp)

Dodano: 2010-05-12

Walka o PomorzeNa morze! Hej, na morze odbijaj od ziemi
Łódko młodości, skrzydły lecąca orlemi
W bezgranicznych pęd pragnień, w rozświty gdzieś szare!
Za tobą starych lądów kamienna posucha;
Ty w lazurowe tonie pieśń rzucaj i ducha,
Ty hejnał zorzom śpiewaj! Al mare! Al mare!

Konopnicka


Spis treści

 1. Szczep a naród
 2. Walka z krzyżakami
 3. Walka z Hohenzollernami i Szwedami
 4. W niewoli Hohenzollernów


  • Fryderyk II zabiera Polsce Pomorze
  • „Błogosławieństwa” Fryderyka II
  • Sztuczne niemczenie Pomorza
  • Gdańsk zwraca się do Polski poniewczasie
  • Zwolennicy polskiej wolności na Pomorzu
  • Z orłami Napoleona
  • Przedwczesne zadowolenie prezesa Schöna
  • Echa ostatnich powstań na Pomorzu
  • Bismarck - junkier pomorski - historykiem Pomorza
  • Od Wersalu do Wersalu
  • Przypiski - część IV


 5. Na gruzach Germanji


  • Wyzwolenie
  • Przypiski - część V


Wacław Sobieski, Walka o Pomorze, Poznań-Warszawa-Wilno-Lublin 1928


(Wacław Sobieski)Prof. Wacław SOBIESKI (1872-1935). Historyk, studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1908 był jego wykładowcą. Jeden z twórców tzw. nowej krakowskiej szkoły historycznej, członek Polskiej Akademii Umiejętności, autor ok. 100 prac naukowych z historii Polski, szczególnie z XVI–XVII wieku.

Członek tajnej Ligi Narodowej, Związku Młodzieży Polskiej i Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, współpracował z delegacją polską na Kongresie Pokojowym w Wersalu.

W swojej „Historii Polski” prof. Sobieski przypisał decydującą rolę w opracowaniu planu Bitwy Warszawskiej z 1920 gen. Weygandowi i szefowi sztabu gen. Tadeuszowi Rozwadowskiemu oraz uwydatnił walny udział w walkach 5. armii gen. Władysława Sikorskiego. Minister oświaty płk. Jędrzejewicz zniósł wówczas katedrę historii powszechnej UJ, co oznaczało pozbawienie prof. Sobieskiego pracy na Uniwersytecie. Podupadły na zdrowiu prof. Sobieski zmarł dwa dni po podpisaniu ministerialnego rozporzadzenia.

Prace m.in.: Archiwum Jana Zamoyskiego (1904), Trybun ludu szlacheckiego (1905), Polska a hugenoci po nocy św. Bartłomieja (1910), Żółkiewski na Kremlu (1920), Dzieje Polski, tomy 1-3 (1923-1925), Walka o Pomorze (1928)

Oprac. na podstawie Wikipedii polskiej


Podziel się swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami na naszym Forum w dziale Historia Koszalina oraz Historia Pomorza. Jeśli znasz jakieś nieznane fakty lub ciekawostki, przekaż je nam wszystkim. Jeśli nie, włącz się do dyskusji, zaproponuj nowe tematy, zainteresuj się historią swojego miasta i regionu.Koszalin7-info
Koszalin7-forum
Koszalinianie